Dar gelirli için yeni tedbir vurgusu… Para politikasında 2024’ün yol haritası belli oldu

2024 yılının yol haritasını yayımladı. 2024 yılı para politikası metnine göre sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbir alınabilecek. Metinde, kredi kompozisyonunun dezenflasyon sürecini ve makroekonomik dengeleri gözetici bir çerçevede şekillenmesinin sağlanacağı belirtilerek, “Finansal koşullardaki sıkılaşmanın, finansmana erişim üzerindeki ikincil etkileri yakından takip edilecek, seçici kredi politikaları özellikle yatırım, üretim ve ihracata yönelik faaliyetleri destekleyecek şekilde sürdürülecektir. Bu süreçte, sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecektir” denildi.

TAHMİNLER ARA HEDEF

2024 yılı para politikası metninde, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının fiyat istikrarının sağlanmasıyla gerçekleşeceği belirtildi. Bu çerçevede, Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu kaydedildi. Metinde, “Sahip olunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kullanılmaya devam edilecektir. Fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecektir” denildi. Enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu metinde, “Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturma işleviyle ara hedef olarak kullanılacaktır” mesajı verildi. Metinde, parasal sıkılık ve parasal aktarım, likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklenebileceği belirtilerek, “Miktarsal sıkılaştırma adımlarına, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak devam edilecektir” denildi.

TL MEVDUATTA YÜZDE 50 HEDEFİ

Sadeleştirme süreci 2024 yılında da devam edecek. Para politikası metnine göre, yabancı para yükümlülükler üzerinden menkul kıymet tesisinin kademeli olarak azaltılmasına devam edilecek. KKM hesaplarından TL hesaplara geçişin güçlenmesiyle bu alandaki düzenlemelerde de sadeleşme yapılacak. Metinde, ağustos ayından itibaren KKM bakiyesinin yüzde 22 azaldığı, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payında 15 Aralık itibarıyla 9 puanlık artış olduğu kaydedilerek, “2024 yılında KKM’den çıkışın süreceği TL varlıklara olan talebin güçleneceği öngörülmektedir. Ayrıca, 2024 yılında Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine yönelik atılacak adımlarla bankacılık sisteminde Türk Lirası mevduatın payının yüzde 50’ye yükselmesi ve KKM bakiyesindeki gerilemenin devam etmesi hedeflenmektedir” denildi.

KUR HEDEFİ GÖZETİLMİYOR

Metinde MB’nin geçmişte olduğu gibi 2023 yılında da döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla, döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ettiği belirtildi. 2024’te dalgalı rejiminin sürdürüleceği ve döviz kurlarının, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşmaya devam edeceği kaydedilen metinde, “TCMB, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi gözetmemekte olup, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumlarının desteklenmesi amacıyla döviz kuru gelişmelerini ve buna ilişkin risk faktörlerini yakından takip etmeye ve gerekli önlemleri alarak ilgili araçları kullanmaya devam edecektir” değerlendirmesi yapıldı.

REZERV BİRİKTİRMEYE DEVAM

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından uluslararası rezervlerin güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekilen metine şöyle devam edildi:

“Uluslararası rezervler, parasal sıkılaşma ve makro ihtiyati çerçevede atılan sadeleşme adımlarının etkileri ile 2023 yılının ikinci yarısından itibaren güçlü bir artış eğilimi göstermiş ve 22 Aralık 2023 itibarıyla 145.5 milyar dolara ulaşmıştı. Bu doğrultuda, 2024 yılında da piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek ve uluslararası rezervlerdeki istikrarlı artış eğiliminin devamlılığı sağlanacaktır”

İLK PPK 25 OCAK’TA

Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 25 Ocak 2024 tarihinde yapılacak. Yılda 12 PPK toplantısı olacak. İlk enflasyon raporu toplantısı ise 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. PPK öncesi yedi günlük süre “sessiz dönem” olarak adlandırılıyor. Bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir